Status 'Neuwbouwcomplex'

Rijsenhout is een dorp van ondernemende mensen met een doelgericht fanatisme. Deze mentaliteit is gelukkig nog altijd een grote drijfveer om het
dorp ‘in leven te houden’. Ook dit maatschappelijke plan komt voort uit de
gedrevenheid van ruimdenkende ondernemende bewoners die de mensen uit Rijsenhout en omstreken bij elkaar wil brengen.
De scholen en vele verenigingen in Rijsenhout tellen samen 2100 leden. Ons doel is deze mensen bij elkaar te brengen, een maatschappelijk verbinding te maken door een sportpark te realiseren waar sporten maar vooral sporters elkaar vinden. Niet alleen op het veld, de tennisbaan of bij activiteiten op het ijsbaanterrein, maar ook in het gezamenlijke clubgebouw. Een ruimte waar bestaande verenigingen met elkaar de sport en het dorp naar een hoger niveau brengen.

Het originele plan voldeed niet aan de eisen en er ontbrak financiële draagvlak vanuit de gemeente. Met de gegeven kaders door de gemeente hebben is het plan aangepast. Met het aangepaste plan blijven de velden en het schelpenpad zoveel mogelijk intact en sluiten de groene verbindingen nog beter op elkaar aan. Om dit plan te realiseren is ruim denken en bereidwilligheid van de gemeente, de betrokken verenigingen en onder andere de financiële steun van Stichting Leefomgeving Schiphol nodig.

——————————————————————————————————————–

De vakanties zijn voorbij en inmiddels zijn de scholen zijn weer begonnen. Ook de sportverenigingen beginnen veelal aan hun nieuwe seizoen. 

In de achterliggende zomerperiode is desalniettemin op het gebied van de nieuwbouw toch het een en ander gebeurd. Genoeg om even kort bij te praten.

Het door de werkgroep nieuwbouw aan de Gemeente Haarlemmermeer gepresenteerde “plan A” en bijbehorende (exploitatie)begroting is door de Gemeente beoordeeld. De Gemeente is niet direct 100% akkoord met ons gepresenteerde plan. Met name op het financiële vlak is nog een gat te overbruggen. De Gemeente (op initiatief van het College van B&W) is hierna met een tegenvoorstel op ons plan gekomen, “plan B”. In de zomerperiode zijn hierover diverse gesprekken geweest tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de werkgroep nieuwbouw. Ook SLS is bij deze gesprekken betrokken geweest.

De huidige status is dat de werkgroep nieuwbouw niet zonder meer akkoord gaat met het tegenvoorstel van de Gemeente, maar dat een aangepast plan A gevormd gaat worden waarover vervolgens met de Gemeente van gedachten kan worden gewisseld.

Hierover is afgelopen dinsdag binnen de werkgroep nieuwbouw voor het eerst over gesproken en zeer binnenkort wordt dit aangepaste plan A verder uitgewerkt.

De werkgroep nieuwbouw is hoopvol met betrekking tot deze ontwikkelingen. Samen met SLS en de Gemeente als partner hopen we te komen tot een ontwerp op een locatie waar we ons allemaal in kunnen vinden. De komende periode gaan we hiermee hard aan de slag!

Er is nog een hoop werk te doen op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld op gebied van communicatie binnen de verenigingen en de bewoners van Rijsenhout en directe omgeving. We kunnen hierbij inmiddels wel wat hulp gebruiken. Is je interesse gewekt, informeer dan naar de mogelijkheden hiervoor bij ons bestuurslid Gerard Dol ([email protected]).

Update 24-2-2020