Lidmaatschapsvormen

Leden van de Tennisvereniging Rijsenhout kunnen tijdens het seizoen tot 23:00 uur (voor jeugdleden is een andere eindtijd van toepassing) vrij spelen op de  banen van de vereniging (zie baanreglement). Bovendien kunnen zij deelnemen aan de vele activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. De contributie van de Tennisvereniging Rijsenhout wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.

De contributies die voor het seizoen 2024 worden voorgesteld zijn:
•    Senioren tennis (17+): € 145,- (alleen huidigde leden)
•    Senioren combi-lidmaatschap tennis en padel (17+): € 195,- 
•    Studenten: € 115.- (alleen huidigde leden)
•    Studenten combi-lidmaatschap tennis en padel: € 140,-
•    Niet spelende leden en donateurs: € 15,-

Voor de junioren geldt een ander beleid:

 • Jeugdlidmaatschap t/m 5 jaar altijd gratis (wel aanmelden en pas van KNLTB i.v.m. verzekering)
 • Jeugdlidmaatschap vanaf 6 jaar, gratis als tenminste 1 ouder lid is van TVR (wel aanmelden en pas van KNLTB i.v.m. verzekering).
  Voorwaarde is beperkt vrijspelen: Tot en met 16 jaar tot 19.00 uur.
 • Jeugdlidmaatschap alleen tennis vanaf 6 jaar, € 25 als ouder géén lid is van TVR (€ 20 is aanmeldkosten KNLTB)
  Voorwaarde is beperkt vrijspelen: Tot en met 16 jaar tot 19.00 uur.
 • Jeugdlidmaatschap combi tennis en padel vanaf 6 jaar, € 45 als ouder géén lid is van TVR (€ 20 is aanmeldkosten KNLTB)
  Voorwaarde is beperkt vrijspelen: Tot en met 16 jaar tot 19.00 uur.

  Er wordt geen inschrijfgeld meer berekend. Wel wordt er voor de leden die geen IVA certificaat kunnen overleggen een toeslag berekend van € 15,-.

Voor elk lidmaatschap geldt dat het doorloopt totdat het wordt opgezegd.

De betaling dient ruim vóór aanvang van het seizoen te geschieden. Betalingen à contant zijn niet mogelijk. Pas na binnenkomst van de betaling wordt het spelerspasje geactiveerd. Zonder geldig spelerspasje mag er niet gespeeld worden. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december voorafgaand aan het betreffende verenigingsjaar. Bij opzegging na 1 december is men 25% van de dan geldende contributie verschuldigd (Artikel 6b HH). Bij opzegging na 31 maart van het betreffende kalenderjaar is het volledige contributiebedrag over het nieuwe speelseizoen verschuldigd (zie HHR). Het volledige Huishoudelijk Reglement kunt u vinden onder het kopje Reglementen.

Wanneer men lid wil worden na 1 juli van het betreffende jaar bedraagt de contributie de helft van de bedragen zoals hierboven vermeld. Het inschrijfgeld blijft wel hetzelfde bedrag. Dit zijn namelijk kosten die de vereniging aan de KNLTB moet afdragen.

Niet-spelend lid
Wanneer vóór 1 januari het spelend lidmaatschap schriftelijk veranderd wordt in een niet-spelend lidmaatschap, heeft dit de volgende voordelen boven een opzegging:
• Plaatsing kan direct geschieden en is niet afhankelijk van een eventuele wachtlijst.