Opzeggen lidmaatschap

Volgens de statuten van onze vereniging dient opzeggen van het lidmaatschap schriftelijk te gebeuren, uiterlijk vier weken voor het einde van het vereningingsjaar (van 1 januari t/m 31 december). Dit betekent dus officieel voor 1 december.
Opzeggen kan per email bij  de ledenadministratie  -> mail nu. U ontvangt dan een bevestiging.

U kunt uw lidmaatschap ook (schriftelijk) veranderen in een niet-spelend lidmaatschap,
dit heeft de volgende voordelen boven een opzegging

• Bij het opnieuw spelend lid worden hoeft u geen inschrijfgeld te betalen
• Plaatsen kan direct gebeuren en is niet afhankelijk van een eventuele wachtlijst

De kosten van een niet-spelend lidmaatschap bedragen per jaar: € 15,00.

Opzegging van een jeugdlidmaatschap dient door een ouder te gebeuren.

Volgens het Huishoudelijk Reglement bent u bij afmelding na 1 december verplicht de contributie voor het opvolgende jaar in zijn geheel of gedeeltelijk te voldoen (afhankelijk van de datum van opzegging).