Sponsorplan

Voorwoord
Zoals vele (sport)verenigingen, is ook TV RIJSENHOUT deels afhankelijk van haar sponsoren. Met behulp van sponsorinkomsten zijn wij in staat om onze jaarlijkse doelstellingen te realiseren en de vereniging te laten voortbestaan.

Een goed sponsorbeleid en het plezier in onze tennissport door jong en oud is in onze optiek dan ook onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Historie
TV RIJSENHOUT is een tennisvereniging in de kleine dorpsgemeente Rijsenhout, onderdeel van de gemeente Haarlemmermeer. Onze vereniging is opgericht in 1970 en  telt momenteel ongeveer 300  leden, waarvan 25 jeugdspelers.  Daarnaast hebben we 70 passief en ondersteunende leden.

Ons sportcomplex is gelegen aan het Konnetlaantje 27 te Rijsenhout.

Wat betekent sponsoring?
Het beschikbaar stellen van middelen (geld, diensten of goederen) aan onze vereniging in ruil voor publiciteit.

Sponsoren van essentieel belang
Met de steun van onze sponsoren zijn wij onder andere in staat om:

• (sportieve) doelstellingen te realiseren;
• een gezond financieel beleid te voeren;
• (sport)plezier voor jong en oud te waarborgen;
• een belangrijke sociale functie te vervullen binnen onze kleine dorpskern.

Lange termijnplanning
Als vereniging gaan wij bij voorkeur uit van een langdurige samenwerking met onze sponsoren. Hierdoor kunnen we continuïteit waarborgen en hebben sponsoren meer gelegenheid om ervaring op te doen met alle beschikbare communicatiemogelijkheden binnen de vereniging.

Waar worden uw middelen aan besteed?
De (financiële) middelen die u ter beschikking stelt, worden zo zorgvuldig mogelijk besteed. Elke uitgave die we als vereniging maken vanuit het sponsorbudget, is weloverwogen.

Voorbeelden van onze uitgave(n) zijn:
• Onderhoud en aanschaf kleding;
• Gediplomeerde trainers/leiders/jeugdcoördinatoren;
• Uitbreiding en onderhoud accommodatie;
• Middelen voor de kantine;
• Materiaal en spelmiddelen;
• TV RIJSENHOUT nieuws (website), reclame, PR & Marketing;
• Organiseren van activiteiten voor de jeugd, senioren, vrijwilligers en sponsoren.

TV RIJSENHOUT is op de goede weg!
TV RIJSENHOUT wil zich blijven verbeteren en streeft ernaar een solide en gezonde vereniging te blijven.

Voor de komende jaren hebben wij onderstaande doelstellingen bepaald die wij gefaseerd willen gaan realiseren:

  • een financieel sterkere en onafhankelijke vereniging;
  • een sportaccommodatie met moderne faciliteiten die zich kunnen meten met sportverenigingen om ons heen;
  • alle jeugdteams op een technisch/tactisch hoger plan brengen;
  • alle teams op het hoogst haalbare niveau laten uitkomen;
  • professionalisering binnen ons bestuur, diverse commissies, trainers, coördinatoren en begeleiders;
  • TV RIJSENHOUT (nog) interessanter maken voor vrijwilligers, (nieuwe) leden en uiteraard (potentiële) sponsors.

Onze mission statement voor de komende jaren vat zich samen in één pakkende zin:
“Samen op weg naar een topprestatie”

Voor informatie kun je contact opnemen met Bart Moerenhout, via email.