Introducee

Leden van de vereniging kunnen een niet-lid (introducee) laten meespelen uitsluitend als er een baan vrij is. Er mag dan ook niet afgehangen te worden. De introducee dient onmiddellijk de baan te verlaten als er een eigen lid wil spelen en er verder geen baanruimte is.
Verder: introductie dient door het lid gemeld te worden bij een bestuurslid, bij wie ook afgerekend dient te worden (€ 5,00 per persoon). Iemand mag maximaal 3x per seizoen worden geïntroduceerd.

Het is de verantwoordelijkheid van het lid van de vereniging dat de regels worden nageleefd.