Instructie Verantwoord Alcoholschenken

In het huishoudelijk reglement van onze vereniging is vastgelegd dat alle seniorleden verplicht zijn de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) te volgen. Dit houdt verband met de eisen die in onze exploitatievergunning en horecavergunning zijn gesteld.

Een van de belangrijkste elementen uit de vergunning is het voldoen aan de eis dat bardiensten uitsluitend worden gedraaid door mensen die daartoe bevoegd zijn. Iemand is bevoegd als hij of zij de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd en daarna op de lijst van bevoegden wordt bijgeschreven. Deze lijst is een van de vele documenten die altijd achter de bar aanwezig moeten zijn.

Het handhaven van de wettelijke eisen wordt uitgevoerd door de Keuringsdienst van Waren. Bij overtredingen volgen er maatregelen variërend van een schriftelijke waarschuwing, een boete die honderden euro’s kan bedragen, tot het verzoek aan de Gemeente om de vergunningen in te trekken. Reden genoeg om onze zaken strak te regelen.

De Instructie Verantwoord Alcoholschenken kan via de website van de KNLTB worden gedaan. Alle leden die nog geen IVA-certificaat hebben behaald en dus bovenop de contributie € 15,- IVA-toeslag betalen, kunnen hun IVA zelfstandig doen via deze link.

Op deze site vind je alle informatie over IVA, die je zelf kan doorlezen. Daarna kun je de test van 20 vragen doen. Wanneer je 16 vragen of meer goed beantwoord hebt, dan is de test succesvol afgerond en ontvang je een IVA-certificaat. Wanneer je bij emailadres barverantwoordelijke invult: [email protected] en bij naam barverantwoordelijke ‘Kantinedienst’ ontvangen wij ook het IVA-certificaat. Wij zullen dit dan doorgeven aan de penningmeester, waarna je de € 15,- retour ontvangt.

De informatie op de KNLTB site en de test zijn ook een goede opfrissing voor de leden die wel al hun IVA-certificaat hebben gehaald.

Leden, die dit jaar pas lid geworden zijn hebben nog geen IVA-toeslag betaald.

Voor de duidelijkheid willen we aangeven dat, indien je niet in het bezit bent van een IVA-certificaat je toch kantinedienst dient te draaien. Je wordt dan ingeroosterd op alcoholvrije momenten of samen met een bevoegd iemand!

Voor vragen kun je altijd mailen naar:
[email protected]