Gegevens lid worden

Leden van de Tennisvereniging Rijsenhout kunnen tijdens het seizoen tot 23:00 uur (voor jeugdleden is een andere eindtijd van toepassing) vrij spelen op de banen van de vereniging (zie baanreglement). Bovendien kunnen zij deelnemen aan de vele activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd. De contributie van de Tennisvereniging Rijsenhout wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
De contributies voor het seizoen 2020 zijn vastgesteld op de volgende bedragen:
•    Senioren (18+): € 140,-
•    Studenten: € 110.-
•    Eénmalig inschrijfgeld junioren: € 0,-
•    Eénmalig inschrijfgeld senioren: € 15,-
•    Niet spelende leden en donateurs: € 15,-
•    Toeslag voor niet IVA-geïnstrueerden: € 15,-

Voor de junioren geldt een ander beleid, namelijk het zogenaamde  ‘all inclusive’ lidmaatschap. Bij dit lidmaatschap geldt dat je 1 bedrag betaald. In dit bedrag zit de contributie voor de vereniging en 1 lesuur per week tijdens het zomerseizoen (april t/m september).

De club investeert hier veel geld in en daarvoor verwachten een ‘tegenprestatie’. De kosten voor dit ‘all inclusieve’ lidmaatschap zijn:

  • 0-7 jaar:  € 125   17 lessen waarvan 2 wedstrijdtraining (kan theorieles in de kantine zijn bij slecht weer), verplichte deelname aan clubkampioenschappen (deels tijdens een les uur gespeeld), verplichte deelname aan minstens 2 andere activiteiten
  • 8-18 jaar:  € 145   17 lessen waarvan 2 wedstrijdtraining (kan theorieles in de kantine zijn bij slecht weer), verplichte deelname aan clubkampioenschappen (deels tijdens een les uur gespeeld), verplichte deelname aan minstens 2 andere activiteiten

We verwachten van de ouders dat ze 1x kantinedienst draaien tijdens een jeugd evenement.

Voor elk lidmaatschap geldt dat het doorloopt totdat het opgezegd wordt.

De betaling dient ruim vóór aanvang van het seizoen te geschieden. Betalingen à contant zijn niet mogelijk. Pas na binnenkomst van de betaling wordt het spelerspasje geactiveerd. Zonder geldig spelerspasje mag er niet gespeeld worden. Het opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk te gebeuren vóór 1 december voorafgaand aan het betreffende verenigingsjaar. Bij opzegging na 1 december is men 25% van de dan geldende contributie verschuldigd (Artikel 6b HH). Bij opzegging na 31 maart van het betreffende kalenderjaar is het volledige contributiebedrag over het nieuwe speelseizoen verschuldigd (zie HHR). Het volledige Huishoudelijk Reglement kunt u vinden onder het kopje Reglementen.

Wanneer men lid wil worden na 1 juli van het betreffende jaar bedraagt de contributie de helft van de bedragen zoals hierboven vermeld. Het inschrijfgeld blijft wel hetzelfde bedrag. Dit zijn namelijk kosten die de vereniging aan de KNLTB moet afdragen.

Niet-spelend lid

Wanneer vóór 1 januari het spelend lidmaatschap schriftelijk veranderd wordt in een niet-spelend lidmaatschap, heeft dit de volgende voordelen boven een opzegging:
• Bij het opnieuw spelend lid worden is geen inschrijfgeld verschuldigd,
• Plaatsing kan direct geschieden en is niet afhankelijk van een eventuele wachtlijst.

Kantinedienst

De Tennisvereniging Rijsenhout is een vereniging van mensen die van tennissen houden. Het park en de kantine zijn eigendom van de vereniging en het draaiende houden van de vereniging geschiedt belangeloos door de leden zelf. Zo ook wordt ook de kantine door de leden beheerd. In dit kader is elk seniorlid verplicht om twee keer per seizoen alleen of vier keer per seizoen samen met een ander bardienst te draaien. Om dit mogelijk te maken binnen de regels die door de overheid gesteld worden, is hij/ zij bovendien verplicht om de Instructie Verantwoord Alcoholgebruik (“IVA”) te volgen binnen één jaar na het ingaan van het lidmaatschap. Indien deze instructie niet binnen een jaar gevolgd wordt, wordt een toeslag berekend.

Betrokkenheid van ouders

Van ouders van jeugdleden wordt verwacht dat zij de kinderen af en toe vervoeren naar en/of begeleiden bij competitiewedstrijden en/of toernooien waaraan hun kinderen deelnemen. Bovendien kan een beroep op hen worden gedaan voor de kantinedienst tijdens jeugdspeeltijden.

Privacyverklaring
Privacyverklaring TV Rijsenhout 2018