Algemene Ledenvergadering

Van de penningmeester

Onze standaard Algemene ledenvergadering zullen we uiterlijk in juni houden, hopelijk in de kantine en anders weer digitaal. 
Wel kan ik melden dat de kascontrole is gedaan. De boeken zijn gecontroleerd en in orde bevonden. We hebben het financiële jaar met een hele kleine plus afgesloten.
Aangezien wij een andere ALV hebben gehad dan normaal hebben we met de juridische afdeling van de KNLTB overlegd en we mogen de cijfers en het verslag met jullie delen.

Het gaat om:

Verslag van de penningmeester

Toelichting van de penningmeester op de begroting 2021

De balans 2020

De winst en verliesrekening 2020

Deze kun je onderaan deze pagina vinden. Lees het, het is zeker de moeite waard!

Notulen Algemene Ledenvergadering 23-2-2021

Dinsdag 23 februari is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het werd 1 onderwerp behandeld namelijk de stemming m.b.t. Sportpark Rijsenhout. 

Het voorstel van het bestuur is aangenomen. De notulen hiervan kun je onderaan de pagina bekijken. 

2020 Balans.pdf 2020 Winst en Verlies rekening.pdf Verslag penningmeester TVR 2020.pdf Begrotings toelichting penningmeester TVR 2021.pdf Notulen Algemene Ledenvergadering TVR 23-2-2021.pdf