Algemene Ledenvergadering

HIeronder aan de pagina vind je de notulen van de ledenvergadering van dinsdag 22 maart 2022.

Van de penningmeester

Onze standaard Algemene ledenvergadering vindt plaats op dinsdag 22 maart 2022 om 20.00 uur. 
DINSDAG 22 maart 2022
PLAATS: Clubhuis baan 6
AANVANG: 20.00 UUR

 

Agenda:
1. Opening door de (plaatsvervangend) voorzitter
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. Financieel verslag 2021, begroting 2022, vaststelling contributie 2022,       benoeming kascontrole commissie 2022
4. Samenstelling bestuur
5. Beleidszaken
6. Rondvraag
7. Afsluiting
8. Borrel

Belangrijke stukken ter voorbereiding zijn:

Verslag van de penningmeester

De balans 2021-2020-2019

De winst en verliesrekening 2020-2021

Deze kun je onderaan deze pagina vinden. Lees het, het is zeker de moeite waard!

Notulen Algemene Ledenvergadering 23-2-2021

Dinsdag 23 februari is de Algemene Ledenvergadering gehouden. Het werd 1 onderwerp behandeld namelijk de stemming m.b.t. Sportpark Rijsenhout. 

Het voorstel van het bestuur is aangenomen. De notulen hiervan kun je onderaan de pagina bekijken. 

Notulen Algemene Ledenvergadering TVR 23-2-2021.pdf Verslag penningmeester 2021.pdf 2021 WV 2020+2021.pdf 2021 Balans 2021-2020-2019.pdf 20220329 Notulen ALV TVR 2022.pdf