VACATURE PROJECTLEIDER BOUW/BOUWBEGELEIDER

Gezocht: projectleider Bouw/ Bouwbegeleider

Waar bestaat het project uit?
Drie sportverengingen in Rijsenhout (Schaatsverenging Blauwe Beugel(BB), Tennisvereniging Rijsenhout(TVR) en Sportclub Westeinder (SCW)) hebben de handen ineengeslagen voor een gezamenlijk sportpark Rijsenhout. Dit project wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Stichting Leefbaarheidsfonds Schiphol, (financiële) ondersteuning vanuit Stichting voor de leefbaarheid in Rijsenhout, sponsoren en vrijwilligers. Het project bestaat uit de realisatie van een gezamenlijk gebouw, realisatie van 2 padelbanen en de aanleg van een skeelerbaan.

Wat zoeken we?
We zoeken een projectleider bouw die het gehele bouwproces vanaf de ontwerpfase tot en met de oplevering leidt. Bij voorkeur heeft u :
- Hbo werk en denkniveau
- Ervaring projectmanagement
- Kennis en ervaring bouw(begeleiding)
- Goede communicatieve vaardigheden (in woord en geschrift)
- Onderhandelingsvaardigheden
- Bestuurlijke sensitiviteit en affiniteit met het werken met vrijwilligers
- Een flexibele beschikbaarheid (o.b.v. huidige inschatting denken wij aan 8-15 uur per week)

Hoever zijn we?
De Algemene leden vergaderingen van zowel SCW, TVR en BB hebben unaniem ingestemd met het plan. Op dit moment vindt de uitwerking plaats van het definitief ontwerp (fase 1) en wordt o.m. de planologische procedure (fase 2) in gang gezet.

De globale planning is dat -na toekenning van de definitieve vergunning- de bouw circa 9 -12 maanden in beslag neemt.
In grote lijnen kent het project de volgende fasen of ‘producten’.
1. Ontwerpfase
a. Begeleiden uitwerken VO naar DO samen met geselecteerde aannemer
b. Definitieve terreininrichting (padel, skeeler en gebouw)
c. Voorleggen ter besluitvorming stichtingsbestuur.

2. Voorbereidingsfase
a. Begeleiden van de planologische procedure
b. Contractbesprekingen aannemer, architect, constructeur, installateur, nutsbedrijven
c. Het organiseren en aansturen van (tijdelijke) werkgroepen (bv keukeninrichting, inrichting kantine e.d.) en afstemming commissies
d. Beoordelen plannen, begrotingen, aanbiedingen en contracten en ter besluitvorming voorleggen stichtingsbestuur.

3. Realisatiefase:
a. begeleiden/aansturen aannemer tijdens realisatie.
b. Controle op kwaliteit en proces
c. communicatie naar de omgeving
d. Werkzaamheden vrijwilligers (‘eigen bijdrage’) coördineren en afstemmen
e. Beoordelen plannen, begrotingen, aanbiedingen en contracten en ter besluitvorming voorleggen stichtingsbestuur.

4. Algemeen projectmanagement:
a. Voorzitten en coördineren van het bouwteam.
b. Verslaglegging vergaderingen
c. Opstellen en bijhouden risicodossier (i.s.m. controller)
d. Voorbereiding van besluitvormingen (advies en voorleggen) stichtingsbestuur
e. Budgetbewaking en inhoudelijke en financiële afhandeling subsidie SLS

Wat is de procedure?
Vanwege de huidige onzekerheid over de duur van de aanvragen en verkrijgen benodigde vergunningen wordt deze opdracht gegund op basis van een vaste prijs.

U kunt tot uiterlijk 31 mei een offerte indienen waarin -in ieder geval- zijn opgenomen:
- een vaste prijs per fase /‘product’ en
- een beknopt plan van aanpak

De offerte kunt u richten aan [email protected] Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Peter van Veen (06-50125069). De planning is de procedure (gesprekken en besluitvorming) uiterlijk 14 juni af te ronden.