Nieuwe Captains gezocht!

13 juni 2019

Nieuwe Captains gezocht!

Beste Tennisvrienden,

Er staan voor het zomerseizoen nog 5 weken open op ons captainsrooster.Hoofdtaak van de captain of the week is het tasje overhandigen aan degene die kantinedienst heeft en weer in ontvangst nemen (via brievenbus) na de dienst.Openen en sluiten van het park hoeft niet meer gezien ons nieuwe toegangssysteem dus je hoeft er de deur niet meer voor uit.

De volgende weken staan nog open:
5 t/m 11 augustus
12 t/m 18 augustus
23 t/m 29 september
30 september t/m 06 oktober
07 t/m 30 oktober

Voor het aanmelden en voor vragen kan er contact worden opgenomen met Gerard Dol 0654767726, email gdol@quicknet.nl.

We wachten in spanning af en uiteraard alvast dank.