Stand van zaken plan ‘Nieuwbouw’

4 september 2019

De vakanties zijn voorbij en inmiddels zijn de scholen zijn weer begonnen. Ook de sportverenigingen beginnen veelal aan hun nieuwe seizoen. 

In de achterliggende zomerperiode is desalniettemin op het gebied van de nieuwbouw toch het een en ander gebeurd. Genoeg om even kort bij te praten.

Het door de werkgroep nieuwbouw aan de Gemeente Haarlemmermeer gepresenteerde “plan A” en bijbehorende (exploitatie)begroting is door de Gemeente beoordeeld. De Gemeente is niet direct 100% akkoord met ons gepresenteerde plan. Met name op het financiële vlak is nog een gat te overbruggen. De Gemeente (op initiatief van het College van B&W) is hierna met een tegenvoorstel op ons plan gekomen, “plan B”. In de zomerperiode zijn hierover diverse gesprekken geweest tussen de gemeente en vertegenwoordigers van de werkgroep nieuwbouw. Ook SLS is bij deze gesprekken betrokken geweest.

De huidige status is dat de werkgroep nieuwbouw niet zonder meer akkoord gaat met het tegenvoorstel van de Gemeente, maar dat een aangepast plan A gevormd gaat worden waarover vervolgens met de Gemeente van gedachten kan worden gewisseld.

Hierover is afgelopen dinsdag binnen de werkgroep nieuwbouw voor het eerst over gesproken en zeer binnenkort wordt dit aangepaste plan A verder uitgewerkt.

De werkgroep nieuwbouw is hoopvol met betrekking tot deze ontwikkelingen. Samen met SLS en de Gemeente als partner hopen we te komen tot een ontwerp op een locatie waar we ons allemaal in kunnen vinden. De komende periode gaan we hiermee hard aan de slag!

Er is nog een hoop werk te doen op allerlei vlakken. Bijvoorbeeld op gebied van communicatie binnen de verenigingen en de bewoners van Rijsenhout en directe omgeving. We kunnen hierbij inmiddels wel wat hulp gebruiken. Is je interesse gewekt, informeer dan naar de mogelijkheden hiervoor bij ons bestuurslid Gerard Dol (gdol@quicknet.nl).