Via deze weg wil het bestuur van TV Rijsenhout graag alle leden wijzen op een aantal vacatures binnen de jeugdcommissie.
Na vijf jaren van grote inzet en creativiteit kijken Derrek Eveleens en John Tebbens met veel plezier terug op hun werkzame periode binnen de jeugdcommissie. Samen met Karin en overige vrijwilligers hebben zij de jeugdcommissie op het juiste spoor gezet.  Vanwege tijdgebrek maken zij nu de weg vrij voor enthousiaste kandidaten en benadrukken zij dat “de klus” nog niet is geklaard.

 

In de afgelopen jaren heeft de jeugdcommissie een professionalisering doorgemaakt door het introduceren van onder andere Toernooi.nl en een interne competitie voor eigen jeugdspelers. Beide initiatieven hebben ervoor gezorgd dat de aantrekkingskracht van onze vereniging is vergroot met als gevolg het ontstaan van een aantal volwaardige competitie teams.

 

Voor de komende jaren wil het bestuur graag de aandacht gevestigd houden op de jeugd van onze vereniging. Het bestuur, tennisschool Haarlemmermeer en de jeugdspelers zullen hier een belangrijke bijdrage aan leveren maar een goede invulling vanuit de jeugdcommissie is overduidelijk onmisbaar.

 

Graag komt het bestuur in contact met leden die een bijdrage zouden willen leveren aan de jeugdcommissie. Er zijn tal van mogelijkheden om hier invulling aan te geven. Om vrijblijvend te worden geïnformeerd over de mogelijkheden, kunnen leden contact opnemen met één van de bestuursleden van TV Rijsenhout.