Contributiebetalingen bijna allemaal binnen!

We zijn heel blij dat 60% van alle leden hun contributie in de eerste 10 dagen heeft overgemaakt. Het is voor jullie misschien lastig voor te stellen, maar dit scheelt de penningmeester veel werk.
Op dit moment hebben helaas toch ook nog 9 spelende, 7 niet spelende en 2 jeugdleden hun contributie niet betaald ondanks 4 e-mails die ze ontvangen hebben!
De regel in het verleden was altijd dat men zijn spelerspas pas uitgereikt kreeg als de contributie was betaald, echter zijn we daar nooit streng in geweest. Iedereen heeft zijn pas gekregen en kon ook meteen tennissen, betaald of niet betaald.
Met het nieuwe toegangssysteem kunnen passen op een heel eenvoudige manier geblokkeerd worden en kan men het park niet op. Ook het afhangbord is vele malen beter te besturen en er zijn blokkades aan te brengen.

De 11 leden die inmiddels een pasje hebben maar nog niet hebben betaald zullen met ingang van 1 juni worden geblokkeerd voor toegang tot het park en de kantine en het afhangbord. Zodra de betalingen binnen zijn, worden de passen binnen 14 dagen weer geactiveerd.
Let op; met geblokkeerde passen kun je ook niet deelnemen aan toernooien!!

Niet ontvangen contributies zullen worden verhoogd met € 2,50 per aanmaning. Elke 14 dagen zal er een aanmaning worden verstuurd per mail. Eventuele extra kosten als postzegels zullen ook in rekening worden gebracht bij de openstaande contributies.

Dus nogmaals aan iedereen het verzoek om voor 1 juni alles te hebben voldaan (met sommige personen zijn andere afspraken gemaakt omtrent de betaling en daar geldt bovenstaand uiteraard niet voor!).