tenniskids
Het Tenniskids-programma draait inmiddels al een aantal jaren met succes. Het aangepaste tennismateriaal en de verschillende baanafmetingen zijn niet meer weg te denken bij de tennisverenigingen. Binnen het project Competitie Nieuwe Stijl zijn ook de competitievormen binnen Tenniskids onder de loep genomen. Daar waar mogelijk probeert de KNLTB met enkele aanpassingen de World Tour en Groene competitie nóg beter aan te laten sluiten op de huidige wensen en behoeften van de kinderen, ouders, trainers en verenigingen. Vanaf 1 januari 2017 worden er daarom vijf wijzigingen doorgevoerd die de jeugdcompetities ten goede komen.

Leeftijdsgrenzen worden richtlijnen
De leeftijdsgrenzen van de categorieën rood, oranje en groen blijven bestaan, maar worden adviesrichtlijnen met een marge van twee jaar. De bond benadrukt het belang om de leeftijdsgrenzen aan te houden. In uitzonderlijke gevallen kan een tennisleraar er voor kiezen om van de marge gebruik te maken. Kinderen hebben hiermee de mogelijkheid om langer in een bepaalde kleur te spelen of juist uit te komen in een hogere categorie als dit beter bij hen past. Hierdoor worden de niveauverschillen binnen een kleur kleiner. De uitbreiding biedt namelijk de mogelijkheid om kinderen te laten spelen op basis van niveau en minder op basis van leeftijd.

De categorie rood was afgelopen jaren voor jeugdspelers van zes t/m negen jaar. Deze categorie blijft voor kinderen van deze leeftijd maar krijgt nu een ondergrens van vier jaar en een maximum van elf jaar. Op advies van de trainer kan het voorkomen dat een speler van vier maar ook van elf in rood speelt. Voor oranje en groen wordt dit bijgesteld naar respectievelijk zes en dertien jaar (was 8-11 jaar) en acht en veertien jaar (was 10-12 jaar).

De tennistrainer bepaalt welke kleur het beste bij een kind past. De tennistrainers hebben steeds meer kennis en vergelijkingsmateriaal opgebouwd om in te schatten in welke kleur kinderen het beste kunnen spelen. De trainers krijgen het vertrouwen en de verantwoordelijkheid om een juiste inschaling te doen, waarmee de rol van trainers in het Tenniskids-programma nog belangrijker wordt.

Paspoort verdwijnt
Een van de gevolgen van de marge op de leeftijdsgrenzen is dat de kinderen geen Tenniskids-paspoort meer aan hoeven te vragen om in een hogere categorie te spelen. Eerder hadden zij dit wel nodig. In 2017 bepaalt de tennistrainer of een kind er aan toe is om een kleur hoger te gaan spelen. Met het verdwijnen van het Tenniskids Paspoort, verdwijnen ook de Plusstatus en Plustoernooien. In plaats hiervan worden voor de leeftijdsgroepen 5-8 en 9-10 bij de gecertificeerde tennisscholen regionale tennisdagen georganiseerd, waarvoor alle kinderen worden uitgenodigd. De beste kinderen van deze groep worden uitgenodigd voor extra wedstrijdmomenten. De beste kinderen vanaf 10 jaar worden door de KNLTB geselecteerd en uitgenodigd voor extra wedstrijdmomenten.

Groene competitie op zondag
De zondag wordt dé dag waarop jeugdtennis centraal staat. Wedstrijden in de World Tour werden natuurlijk al op zondag gespeeld. Vanaf komend jaar worden, op uitdrukkelijk verzoek van de markt, ook de speelronden in de Groene competitie op zondag gehouden. In de praktijk bleek de woensdagmiddag vanwege maatschappelijke veranderingen niet altijd een even geschikt moment voor kinderen en ouders. Met name door de komst van continuroosters op basisscholen en andere activiteiten van kinderen kregen steeds meer clubs problemen om teams op de been te krijgen op de woensdagmiddag.

Activiteiten verplaatsen naar vrijdagmiddag als alternatief bleek na een pilot geen succes. Daarnaast zijn kinderen vanuit de World Tour gewend op zondag te spelen. Vanaf 2017 hoeven zij voor groen niet om te schakelen naar de woensdag, om vervolgens weer terug te gaan naar zondag als zij in geel gaan spelen. De verschuiving van de Groene competitie naar zondag zal voor sommige verenigingen voor banendruk zorgen omdat groen gelijktijdig wordt gespeeld met de Voorjaarscompetitie. De speeldagen van de World Tour worden daarom buiten de reguliere Voorjaarscompetitie gepland. Voor de verenigingen waar desondanks de baancapaciteit door de veranderingen onder druk komt te staan, wordt samen met de KNLTB naar een oplossing gezocht.

Verenigingen die baancapaciteit problemen verwachten en hier vragen over hebben kunnen contact opnemen met de afdeling Wedstrijdtennis via wedstrijdtennis@knltb.nl.

Kleinere teams
Het maximum aantal spelers in één team wordt kleiner. In de World Tour en Groene competitie spelen de kinderen in teams. Kleinere teams verminderen de vrijblijvendheid en vergroten het teamgevoel. Ook worden trainers en functionarissen gestimuleerd om meer op het niveau van de tennissers te letten door teams met spelers van gelijk niveau samen te stellen. Hiermee wordt het niveauverschil binnen een team en binnen de competitie kleiner. Elk team uit de categorieën rood, oranje en groen mag in 2017 maximaal uit zes tennissers bestaan. Voor rood is het minimum één en een team in oranje dient tenminste twee spelers te bevatten. Voor groen is dit aantal vier spelers.

Telling World Tour Oranje
De huidige telling in oranje, twee gewonnen tiebreaks tot 7 punten, komt te vervallen en wordt vervangen door het spelen van 5 games, inclusief BPS (Beslissend Punt Systeem). In toenemende mate hebben we vernomen dat de tiebreak telling in de praktijk, zeker voor dubbels, te lastig is voor kinderen. Daarnaast horen we ook van ouders en begeleiders dat zij moeite hebben om de kinderen bij de tiebreak te begeleiden. Daarom is besloten om vanaf 2017 in oranje 5 games te spelen. Zo houd je altijd een winnaar en wordt in een dubbel door iedereen minimaal 1 keer geserveerd.

Met bovenstaande wijzigingen maken we jeugdtennis nog leuker en toegankelijker. Belangrijk, want kinderen die de World Tour en Groene competitie spelen blijven langer lid van de vereniging. Samen met clubs, trainers, ouders en de kinderen zoeken we constant naar verbeteringen om van de World Tour en Groene competitie een nog groter succes te maken!
Tenniskids