Algemene Ledenvergadering 2023

Onze Algemene ledenvergadering heeft plaatsgevonden op dinsdag 28 februari 2023 om 20.00 uur. 

Belangrijke stukken zijn verder:

Verslag van de penningmeester

De balans 2022-2021-2020

De winst en verliesrekening 2021-2022

Begroting 2023

Toelichting penningmeester begroting 2023

Deze kun je ook onderaan deze pagina vinden. Lees het, het is zeker de moeite waard!

 

2022 Balans 22-21-20.pdf 2022 Winst Verlies.pdf Verslag pennigmeester 2022.pdf 20232802 Notulen ALV TVR 2023.pdf 2023 begroting ALV .pdf Toelichting penningmeester begroting 2023.pdf