Algemene Ledenvergadering 2018

Op Dinsdag 20 februari heeft onze Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden

Hieronder de stukken:

Agenda

TVR Resultatenrekening 2016-2017
TVR Balans 2016-2017

Verder gaan we het onderwerp jeugdcontributie toelichten. In het document Contributie wijziging juniorleden kun je hier informatie over vinden.

Hieronder vind je de notulen van de Algemene Ledenvergadering 2018.
20-02-2018 verslag Algemene Ledenvergadering