Man
VrouwMiddels het aanvinken verklaart het lid zich akkoord met de, door de vereniging gegeven richtlijnen, welke zijn weergegeven in het huishoudelijk reglement en de statuten, te respecteren en na te leven. Tevens heeft hij/zij kennis genomen van alle extra informatie met betrekking tot aanmelden lid op onze website.